การวิธีติดตั้ง CLAMAV และ AUTO SCAN เพื่อสแกนไวรัสบน DIRECTADMIN

การวิธีติดตั้ง CLAMAV และ AUTO SCAN เพื่อสแกนไวรัสบน DIRECTADMIN

 

# /usr/local/directadmin/custombuild/build set clamav yes

# /usr/local/directadmin/custombuild/build clamav

# echo ‘clamscan -i -v -r –remove=yes /home/’ > /etc/cron.daily/clamscan

# chmod a+x /etc/cron.daily/clamscan

# service crond restart

# echo ‘0 2 * * * root clamscan -i -v -r –remove=yes /home/’ > /etc/cron.d/clamscan

 

 

 

credit : https://my.thaidatahosting.com/knowledgebase/19/-Clamav-plus-Auto-scan–Directadmin.html