การเปลี่ยน timezone on ubuntu

การเปลี่ยน timezone on ubuntu  ในที่นี้ใช้ Ubuntu 16.04

โดยรันคำสั่ง

sudo dpkg-reconfigure tzdata

 

จะขึ้นหน้าต่างมาใหม่ ให้เรา config tzdata

2016-11-17_16-00-11

เลือก Bankok

2016-11-17_16-01-04

ผลการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

2016-11-17_16-01-23