การ clear dns cache โดยไม่ต้อง restart windows

  • คลิ๊กที่ปุ่ม Start.
  • พิมพ์ cmd ลงไปที่ช่อง Search programs and files.
  • คลิ๊กขวาที่ไฟล์ cmd.exe เลือกที่ Run as Administrator.
  • พิมพ์ ipconfig /flushdns แล้วกด Enter