การ reset Password Root in CentOs 6

Step1:ตั้งค่าให้ boot CD/iso

 

 

 

Step 2:กดปุ่ม a

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Step 3:  พิมพ์ 1 Enter

 

 

 

 

 

Step 4: รอสักครู่จะเข้าหน้า command ให้พิมพ์ passwd เพื่อทำการเปลี่ยน password

 

 

 

 

 

 

Step 5: เสร็จแล้ว reboot

 

ที่มา : https://lintut.com/reset-forgotten-root-password-in-centos/