ข้อสังเกตว่าผู้นำของโลกมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน

ข้อสังเกตว่าผู้นำของโลกมีคุณสมบัติที่เหมือนกันดังนี้

1. เป็น Early bird คีอตื่นเช้ามาก คนเหล่านี้เริ่มงานก่อนแปดโมงเช้า

2. เป็นหนอนหนังสือ อ่านมาก อ่านลึก

3. มี Listening skill เป็นนักฟังที่ดี จับประเด็นเก่ง

4. มีสมุดจดประจำกาย 24 ชั่วโมง

5. มีสไตล์การแต่งตัวที่มีลายเซ็นต์ของตัวเอง

6. จิตวิญญาณของการสู้ไม่ถอย

7. ความสามารถในการพูด

8. มี Risk appetite สูง

 

 

ที่มา แกะดำทำธุรกิจ blacksheep