คำสั่งลบ MySQL บน CentOS

ลบ Packages เก่าออก

yum remove mysql mysql-server

เปลี่ยนไฟล์โฟลเดอร์ทั้งหมด

mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql_old_backup

จากนั้นลงใหม่ได้เลย