คำสั่ง import sql ไฟล์ก้อนใหญ่

คำสั่ง import .sql ไฟล์ก้อนใหญ่ เช่น 50MB ขึ้นไป

  1. ทำการอัพโหลดไฟล์ .sql ไปไว้ยัง FTP ของเรา เช่นนำไว้หน้า Path หลักของเว็บเรา
  2. ใช้ command โดยใช้ putty เข้าไป แล้วเข้า Path ที่ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ไป
  3. ใช้คำสั่ง
    mysql -u username -p password database name < database name.sql
    mysql -u test -p 123 test < test.sql
  4. หลังจากนั้นเข้า http://domain/phpmyadmin เข้าไปเช็คได้เลย รับรองข้อมูลเข้าหมดแน่