จดไว้ รายชื่อ NTP Server ในไทย

เห็น @icez เล่นอยู่ใน twitter เลยลองไปหาดูบ้าง

อันนี้เป็นรายชื่อจาก th.pool.ntp.org ทั้งหมด

ทำให้รู้ว่าเกษตรมี NTP Server อยู่ใน Pool ของไทยเกินครึ่ง

Name:    ntp.ku.ac.th
Address:  158.108.212.149

Name:    fw.eng.ku.ac.th
Address:  158.108.32.17

Name:    ilm.live.rmutt.ac.th
Address:  203.158.118.3

Name:    time.uni.net.th
Address:  202.28.18.72

Name:    itoml.live.rmutt.ac.th
Address:  203.158.111.32

Address: 158.108.7.157
Address: 158.108.2.100

อันนี้เป็นรายชื่อ Server ที่รู้จัก แต่ไม่ได้อยู่ใน Pool

Name:    delta.cpe.ku.ac.th
Address:  158.108.32.3

Name:   time.navy.mi.th
Address: 118.175.67.83

Name:    clock.nectec.or.th
Address:  202.44.204.114

Name:    time1.nimt.or.th
Address:  203.185.69.60

Name:    time2.nimt.or.th
Address:  203.185.69.59

Name:    time3.nimt.or.th
Address:  203.185.69.56

ป.ล. @icez เตือนมาว่า time3.nimt.or.th เวลามั่วมาก ถ้าคิดจะใช้ลองดูดีๆก่อน

 

 

ที่มา https://rtsp.us/list-of-ntp-servers-in-thailand/