จากประสบการณ์การใช้ Macbook Pro

เครื่องมี HDD + CD-ROM ได้ทำการปรับเปลี่ยนคือ HDD เปลี่ยนเป็น SSD ส่วน CD-ROM ออกแล้วนำเอา HDD ใส่แทน SSD ทำหน้าที่เป็นตัวที่ใช้ติดตั้ง Software เป็นหลัก ส่วน HDD ใช้จัดเก็บข้อมูล

เรื่องราวมีอยู่ว่า อยู่ๆ ใช้งานไป ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ เจอ lcon เครื่องหมายตกใจ ? กระพริบๆ คิดได้อย่างเดียว OS เสีย ทำ Flash Drive Boot / ReCovery ผ่าน Internet ก็ไม่ได้ ต่อมาไปซื้อ SSD มาเปลี่ยนเองก็ยังไม่ได้ผล พอนำไปร้านตรวจเช็คพบว่ามีปัญหาจริงๆ พบสาเหตุเป็นที่สายแพร์ของ SSD มีปัญหา พอเปลี่ยนเสร็จแล้ว แล้วลง Os ใหม่ … พอไปดูที่ร้านอีกทีข้อมูลหาย … ไม่ทราบไปเกี่ยวกับ HHD ได้ยังไงข้อมูลหายทั้ง Drive

สรุป เครื่อง Mac ไม่ควร ใส่ HHD เสริมเข้าไปในตัวเครื่อง ควรใช้แบบ HHD External ไม่ควรใช้แบบต่อพ่วงภายในตัวเครื่อง เพราะการถอดอุปกรณ์ทำเองได้ยาก