ดู password root ของ MySQL ใน VestaCP

ดู password root ของ MySQL ใน VestaCP

 

cat /usr/local/vesta/conf/mysql.conf