มา Set Mikrotik Cloud Router Switch CR5125-24G-15-RM ตัวใหม่กันเถอะ

ตั้งค่า  Mikrotik Cloud Router Switch CR5125-24G-15-RM

  • เปลี่ยน Password ไปที่ แถบเมนูด้านซ้าย System > Password
  • เปลี่ยน Mikrotik   ไปที่ แถบเมนูด้านซ้าย System > Indentity
  • ตั้งค่าBridge
  • ตั้งค่า DHCP Client

ตั้งค่าBridge

  1. Bridgeโดยให้สร้าง bridge มา 1 bridge  เป็น bridge1
  2. ไปที่แถบ Ports ให้เพิ่ม port ทั้งหมด ให้อยู่ใน  bridge1

ตั้งค่า DHCP Client

  1. ไปที่แถบ DHCP โดยให้สร้าง DHCP มาใหม่ ตรงช่อง Interface ให้เลือก bridge1
  2. จะสังเกตเห็นว่ากำลังรับ  DHCP จาก Server