ตั้งชื่อให้ Mikrotik RouterBoard

ตั้งชื่อให้ Mikrotik RouterBoard

การตั้งจะมี 2 แบบ ดังนี้

GUI – Graphical user interface ใช้เมนู System > Identify > ตั้งชื่อให้เจ้า Mikrotik Routerboard

 

แบบ CLI – Command-line interface
system identity set name=JENKHOME