ติดตั้ง CMS บน OsX ติด Access forbidden! ผ่าน XAMPP

ติดตั้ง CMS บน OsX ติด Access forbidden!

Screen Shot 2558-09-27 at 10.35.40 PM

เปิด  Terminal  พิมพ์

cd /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/

chmod 777 ชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์/

แค่นี้ก็สามารถรันผ่าน CMS ได้แล้ว