ประสบการณ์มือใหม่หัดใช้ Docker บนเครื่อง Server Dell1425

Server ใช้ในงาน ในการใช้งานจะแบ่งแยก port ออกเป็นหมวด เช่น Dev , Test , Production

ปัญหาคือ

ครั้งที่ 1 เพิ่ม IP ขาภายใน ครั้งนั้นเหมือนจะต้องลบ Docket Images และ Docker Container แล้วค่อย run ใหม่
ครั้งที่ 2 เปลี่ยน IP,Subnet,Gateway ทั้งภายนอกและภายใน ที่เสริมขึ้นมาคือ Docker Network ที่ได้สร้างเพิ่มไว้ จะต้องทำการลบ Docket Images และ Docker Container , Docker Network แล้วค่อย run ใหม่ อีกหรือไหม่
จากปัญหา สามารถเข้า Container และ ดูด้วย docker ps -a ก็ Run ได้ตามปกติ แต่เข้าทาง IP ไม่เจอ ไม่ทราบว่ามีใครเจอปัญหาแบบนี้กันไหม?

ถ้า Docket Images/Docker Container ที่มีระบบอยู่จะเก็บไว้ใช้ทำงานต่อได้ยัง?