ปรับแต่งภาพให้คม High Pass

Copy Layer

เลือกรูปแบบเป็น Soft Light

เมนู Filter > Other > High Pass

Radius : 2.0