ปัญหา mysql ใน php v. ใหม่

ประสบการณ์ใหม่ คำสั่ง sql เนื่องจาก php v. หลังๆ นี่เปลี่ยนไปหลายคำสั่ง จากปัญหา พึ่งเจอมาคือ

ตอนเช็ค คำสั่ง mysql ปกติจะใช้ die กัน แต่ลองหันมาเปลี่ยนเป็น mysql_error ก็สามารถใช้งานได้ปกติ

ตัวอย่าง

 

$conn = mysql_connect($dbhost , $dbuname, $dbpass) or die(“connect error”);
mysql_select_db($dbname ) or die (“Database error”);

เป็น

$conn = mysql_connect($dbhost , $dbuname, $dbpass) or mysql_error(“connect error”);
mysql_select_db($dbname ) or mysql_error(“Database error”);