ปัญหา Putty ไม่บันทึก Session

ปัญหา Putty ไม่บันทึก Session ปกติจะกรอกแต่ Host Name or IP Address แต่ต้องการบันทึกไว้ด้วย

ตรงช่อง Host Name or IP Address ใส่เครื่องที่เราจะเก็บไว้ ตามด้วย Port  ต่อด้วย Saved Sessions ใส่ชื่อเครื่องที่เราต้องการจำหรือชื่อที่เราต้องการ แล้วทำการกด Save

Server ก็จะอยู่ใน Saved Sessions แค่นี้ก็จบแล้ว