ป้องกันการยิง Packet ออกจาก Server(Linux)

ป้องกันการยิง Packet ออกจาก Server(Linux)

เข้า cd /etc /rc.d

18-10-2558 7-35-56

แล้วเข้าไปแก้ไขไฟล์ rc.d โดยคำสั่ง

nano rc.d

แล้วเพิ่มตามภาพ เพิ่มคำสั่งตามที่ต้องการ เพื่อป้องกัน

18-10-2558 7-36-35