มาทำ Logo ให้กับ SSH ตอน Login กัน

แก้ไขไฟล์ sshd_config

nano /etc/ssh/sshd_config

ลบ # เพื่อเปิด

Banner /etc/banner

ไปเพิ่ม

nano /etc/banner

          ##    .      
       ## ## ##    ==      
      ## ## ## ##   ===      
    /""""""""""""""""\___/ ===    
 ~~~ {~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ / ===- ~~~  
    \______ o     __/      
     \  \    __/       
     \____\______/        
 
     |     |
    __ | __  __ | _ __  _
   / \| / \ /  |/ / _\ | 
   \__/| \__/ \__ |\_ \__ |


ทำการ restart sshd
/etc/init.d/ssh restart

ถ้าจะให้แสดงหลัง กรอก Password เสร็จ ไปเพิ่มในไฟล์ motd

nano  /etc/motd

 

          ##    .      
       ## ## ##    ==      
      ## ## ## ##   ===      
    /""""""""""""""""\___/ ===    
 ~~~ {~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~ / ===- ~~~  
    \______ o     __/      
     \  \    __/       
     \____\______/        
 
     |     |
    __ | __  __ | _ __  _
   / \| / \ /  |/ / _\ | 
   \__/| \__/ \__ |\_ \__ |

 

ทำการ restart sshd อีกรอบ
/etc/init.d/ssh restart

 

ถ้าภาพแสดงเพี้ยนไปดูที่ https://gist.githubusercontent.com/dhrp/5733652/raw/bb706e88fea755e10375632a6a85dc93fc4b734e/docker ได้ครับ