วิธีซ่อมตารางที่เป็น MYISAM

วิธีซ่อมตารางที่เป็น MYISAM . โดยจะทำการซ่อม MYISAM แนะนำให้ใช้สิท root ของ MySQL นะครับ โดยใช้คำสั่งด้านล่างได้เลย

mysqlcheck --auto-repair -A -u root -p