วิธีปิดอัพเดท Windows Update ใน Windows 10

Disable Windows update service

 1. เปิด Control Panel –> All Control Panel Items —> Administrative Tools เลือก Services
 2. เลื่อนลงมาหา Windows Update แล้วทำการคลิกขวาเลือก Properties
 3. เมื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมาหากเห็นว่า Service status กำลัง Running ก็ให้ทำการคลิก Stop เพื่อให้หยุดทำงาน
 4. หลังจากคลิกปิดแล้ว ก็ให้ทำการเลือก Startup type เป็น Disabled แล้วก็คลิก Apply
 5. แล้วก็ตามด้วยคลิก Ok และปิดหน้าต่างที่เปิดมาทั้งหมด ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

ตั้งค่าปิดอัพเดทใน Registry

 1. เปิด Run box โดยกดปุ่ม Windows + R ที่แป้นพิมพ์ แล้วพิมพ์ “regedit” กดปุ่ม Enter
 2. จากนั้นเปิดไปที่ “HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Policies > Microsoft > Windows”
 3. หลังจากเลือกโฟลเดอร์ Windows ก็ให้ New > Key
 4. กำหนดชื่อ key เป็น “WindowsUpdate“
 5. แล้วให้สร้าง Key ภายใต้โฟลเดอร์ WindowsUpdate ที่พึ่งสร้างใหม่ โดยกำหนดชื่อ AU
 6. และให้สร้าง “DWORD (32-bit) Value” ในโฟลเดอร์ AU และกำหนดชื่อ AUOptions
 7. จากนั้นให้แก้ไขไฟล์ AUOptions และ Value dete กำหนดให้เป็น 2
  2 – “Notify for download and notify for install.”
  3 – “Auto download and notify for install.”
  4 – “Auto download and schedule the install.”
  5 – “Allow local admin to choose settings.”
 8. แล้วคลิก Ok ตามด้วยปิดหน้าต่าง Registry เพื่อเกิดผลลัพธ์ก็ให้ restart เครื่อง 1 รอบครับ

ปิดอัพเดทใน Local Group Policy Editor

 1. กดปุ่ม windows + R จะเปิดหน้า Run box แล้วก็ให้ใส่ “gpedit.msc” ตามด้วยกดปุ่ม Enter
 2. เปิดไปที่ Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update
 3. ให้ดับเบิลคลิก Configure Automatic Updates
 4. เมื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมาก็ให้เลือกตั้งค่าเป็น Enabled
 5. กำหนดค่าให้เป็น 2 – “Notify for download and notify for install”
 6. แล้วก็คลิกปุ่ม Apply และตามด้วย Ok
 7. ปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้ว Restart เครื่องคอม