วิธีแก้ sudo service apache2 restart มี AH00558: apache2

วิธีแก้  sudo service apache2 restart มี AH00558: apache2

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the ‘ServerName’ directive globally to suppress this message

 

nano /etc/apache2/apache2.conf

 

เพิ่มข้อความ
ServerName localhost
กด Ctrl+x พร้อม save ไฟล์
สั่ง restart apache ใหม่
sudo service apache2 restart