วิธี copy bash history ไปเก็บไว้

วิธี copy bash history ไปเก็บไว้

 

cp ~/.bash_history /tmp/`logname`-bash_history-`date +%Y_%m_%d-%H%M`

ต่อด้วย chmod 777 (กรณีเป็น Ubuntu จะไม่สามารถ Copy file ไม่ได้)

chmod 777 xxx.bash_history-xxxx.txt