วิเคราะห์ Access Log ง่ายขึ้นด้วย goaccess

Goaccess เป็น Tools สำหรับช่วยวิเคราะห์ Log ของเว็บเซิฟเวอร์ที่รองรับทั้ง Apache และ Nginx โดยจะทำการจัดกลุ่มและทำ report แบบ realtime ให้เราดูได้ง่ายขึ้นด้วยการจัดกลุ่มเช่น ไฟล์ที่ request บ่อยที่สุด ,static file ที่มีการเรียกใช้งานเยอะที่สุด, Page 404 not found,จำแนกประเภทของ user agent, คำนวน Visior ให้เราทั้งหมด อื่นๆ

yum -y install goaccess

ทดสอบใช้งาน goaccess

ทำ report มาดูในรูปแบบ html (ตัวอย่าง ที่นี่)
zcat-f/path/to/log*|goaccess>/var/www/webserverstats.html