สำหรับการ DirectAdmin ที่ใช้ php v.5.2 แต่ต้องการอัพเดรด

สำหรับการ DirectAdmin ที่ใช้ php v.5.2 แต่ต้องการอัพเดรด  มีวิธีดังนี้

เช็ค version php :  php -v

จากนั้นพิมพ์ตามนี้

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php5_ver 5.3
./build update
./build php n

เสร็จแล้วลอง php -v อีกครั้งที่มา http://xvlnw.com/read/2133