อธิบายการใช้งาน cron สำหรับ Backup vestacp

อธิบายการใช้งาน cron สำหรับ Backup vestacp

 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RP-5yXmbE2s#action=share