อบรมการใช้งานเว็บไซต์ กลุ่ม OTOP แม่ริม รุ่นที่ ๑

อบรมการใช้งานเว็บไซต์(http://maerimotop.com/) สำหรับกลุ่ม OTOP อ.แม่ริม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖๐๘๒๕๖๑