เข้า Web Server ไม่ได้ [Windows Server]

เข้า Web Server ไม่ได้ [Windows]Screen Shot 2558-08-15 at 11.49.52 PM

เข้าไปที่ Control Panel > Windows Firewall เลือก Turn Windows Firewall on or off

Screen Shot 2558-08-15 at 11.46.43 PM

Screen Shot 2558-08-15 at 11.46.47 PM

Screen Shot 2558-08-15 at 11.46.53 PM

Screen Shot 2558-08-15 at 11.46.56 PM

 

ก็สามารถเข้าหน้าเว็บได้ปกติแล้ว