เปลี่ยนเวลา ใน Ubuntu 14.04 Servers สำหรับ Server ต่างประเทศ

เปลี่ยนเวลา ใน Ubuntu 14.04 Servers สำหรับ Server ต่างประเทศ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ผมแนะนำโดยใช้คำสั่งนี้น่าจะง่ายกว่าแบบอื่น

 

พิมพ์

sudo dpkg-reconfigure tzdata

แล้วไปเลือก geographic area  กด Ok จากนั้นไปเลือก Time Zone 

Asia -> Bangkok 

จากนั้นกด Ok ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
ลอง command date ดูได้เลย