เปลี่ยน port tomcat

วิธีการเปลี่ยน port apache tomcat จาก 8080 ไปเป็น port ที่ต้องการ 8181 โดยเข้า ที่เก็บ ไฟล์ /opt/tomcat8084/conf/server.xml

<Connector port=”8080″ protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″
redirectPort=”8443″ />

เป็น
<Connector port=”8181″ protocol=”HTTP/1.1″
connectionTimeout=”20000″
redirectPort=”8443″ />
จากนั้นก็กดบันทึกแล้วปิดไฟล์ได้เลย
ทำการ start service
/opt/tomcat8084/bin/startup.sh
ลองเข้าใช้งานดู
http://ip:8181