แก้ปัญหา ลืม/ถูก reset Password บน Ubuntu มาดูกันแก้ไง

 1. ทำการ Reboot  Server
 2. กด Shift ค้างไว้ตอน boot start เพื่อเข้าสู่ GRUB menu.
 3. ตามภาพให้กดปุ่ม E เพื่อเข้าไปแก้ไข
 4. หา เลื่อนลงหา  “linux” โดยสังเกตุโดย ro  เปลี่ยนเป็น rw init=/bin/bash ท้ายบรรทัด
 5. กดออก Ctrl + X ทำการ boot ใหม่
 6. Type in passwd username.
 7. Set your password.
  mount -rw -o remount /
  passwd  user
 8. หลังจากนั้นสั่ง reboot เครื่องใหม่ เพื่อเข้าตามที่ set password ไว้