แก้ปัญหา Server apache php เวลาไม่ตรง

ปัญหาที่ว่านี้ก็คือการที่ Server ของเรา แสดงเวลาบน Server ไม่ตรงกับเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราครับ แต่ปัญหานี้จะแก้ได้หากเป็น Server ของเรานะครับ เนื่องจากเราจะต้องข้าไปแก้ไขค่ากำหนดของ Server โดยตรง

การแก้ไขให้เปิด PHP.INI ครับ ทำการแก้ไข Section Date ดังนี้เลย
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = “Asia/Bangkok”

ปัญหานี้เกิดจากการเซ็ตค่า timezone ไม่ถูกต้องครับ สำหรับในประเทศไทยแล้วให้เราใช้ค่า Asia/Bankok ครับ หลังจากแก้ไขแล้วให้ Restart Server ใหม่ครับ

สำหรับตาราง timezone อื่นๆ สามารถดูได้จาก http://th2.php.net/manual/en/timezones.php ครับ