วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension

วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension

ให้ไปแก้ไขไฟล์ของ ปลั๊กอิน  All-in-One WP Migration  โดยผ่าน FTP

 

เปิดไฟล์ constants.php  หาคำว่า  AI1WM_MAX_FILE_SIZE  ทำการแก้ไขตามภาพนี้ก็จะได้ ค่า 10GB

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 536870912 * 20 );

จากนั้นกดบันทึก แล้วไป refresh หน้าเว็บก็จะขึ้นเป็น 10GB ตามที่แก้ไขแล้ว

Read More : https://www.onepagezen.com/all-in-one-wp-migration-unlimited-extension-free/