แก้ไขปัญหา Could not retrieve mirrorlist ใน CentOs 7

 

แก้ไข dns เป็น 8.8.8.8 ใน  /etc/resolv.conf

ก็สามารถทำงานต่อได้แล้ว