แก้ไขปัญหา SSL ขึ้น error “Check your Website for Insecure Links”

วิธีแก้ไข กรณีติดตั้ง SSL Certificate แล้วเข้าหน้า https:// ไม่แสดงรูปกุญแจ

  1. Update all Internal Images Links to HTTPS – อัปเดทลิงค์รูปภาพภายในเว็บไซต์ โดย เปลี่ยนจาก http เป็น https เช่น <img src=”https://www.domain.com/images/mypic.jpg”>  หรือใช้ รูปแบบนี้แทน <img src=”images/mypic.jpg”>  หากรูปภาพที่ใช้เป็นรูปภาพที่ ลิงค์มาจากนอกเว็บไซต์ (เรียกว่าการทำ HotLink ถือเป็นการผิดมารยาท) แนะนำให้ Save รูปภาพนั้นเก็บไว้ในเว็บของท่านเอง (โดยใส่เครดิตที่มาไว้ใน alt=”” หรือ title=””) จะช่วยตัดปัญหา Mixed Contents ได้ อ่านเพิ่มเติม HotLink คืออะไร?
  2. Update Custom JS, AJAX Libraries to HTTPS – อัปเดทสคริปต์และไลบลารี่ต่าง ๆ โดยเปลี่ยนจาก http เป็น https หรือใช้ // แทน  เช่น src=”//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js”

ตรวจเช็คโดย ไปเซ็ตได้ที่ https://www.ssl-tools.in.th/why-no-padlock.php