แก้ SourceTree Error : error: RPC failed; result=56, HTTP code = 200

ทำการเปิด Terminal ขึ้นมา พิมพ์ตามด้านล่างนี้เลย

 

set GIT_TRACE_PACKET=1
set GIT_TRACE=1
set GIT_CURL_VERBOSE=1


แล้ทำการทดสอบอีกครั้ง