ใช้คำสั่ง vi on Linux สำหรับใครที่ใช้ OS x

ใช้คำสั่ง vi on Linux  สำหรับใครที่ใช้ OS x

ในการทำงานของ admin แต่ละครั้งจะเข้าไปแก้ไขคำสั่งใน linux  บังเอิญ admin ใช้ Macbook แต่ต้องใช้คำสั่ง vi จะเพิ่มหรือแก้ไขก็ไม่ได้มั่วๆ ตอนนี้มี key ลัดแนะนำ  โดยกด ปุ่ม shift+i จากนั้นก็สามารถทำงานได้ปกติแล้ว

shift + i     กดพร้อมกัน