ใช้ .sh ขึ้น bad interpreter: No such file or directory

ใช้ .sh ขึ้น bad interpreter: No such file or directory

มาลองแก้ไขโดยใช้คำสั่ง

sed -i -e ‘s/\r$//’ scriptname.sh

จากนั้นลอง

./scriptname.sh