แก้ปัญหาลง AMPPS Installation ใน Mac

แก้ปัญหาลง AMPPS Installation ใน  Mac  :  http://www.ampps.com/wiki/Installation_on_Mac