ตั้งวันที่ ใน WordPress ตามรูปแบบประเทศไทย วันที่/เดือน/ปี

มาตั้งวันที่ ใน WordPress ตามรูปแบบประเทศไทย วันที่/เดือน/ปี โดยเข้าไปที่ ตั้งค่า > ทั่วไป

รูปแบบวันที่

Custom: : F j,Y

เป็น

Custom: : j F, Y