บ่นเรื่อง Develop

Develop  ในคราวนี้คงกลับไปใช้ Git แล้วสิ ในเมื่อ SyncBackup ยังไม่ดีเท่าไหร่ ใช้งานได้เฉพาะบน Windows แต่ใน Os X ยังไม่มีตัวไหน ใช้ได้เท่ากับ Git แล้ว

สิ่งที่ใช้เพราะว่า ใช้เครื่องหลายเครื่อง และมี macbook อยู่อยากใช้ os x ให้คุมและให้ถนัด

Git น่าจะมีให้ syn กับ web site ของเราได้ โดยเฉพาะในการ ทดสอบระบบที่ Develop ขึ้นมา สงสัยต้องแบ่งเวลาในการศึกษาหาทางต่อไปแล้วสินะ