สูตรคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ

สูตรคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจ(แบบเก่า)

( 220 – อายุ ) x 60%

สูตรคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจในโซน  Burn Fat (สูตรใหม่)

220 – อายุ – ชีพจรขณะพัก
x
65% ถึง 75% + ชีพจรขณะพัก