ติดตั้ง Docker บน RaspberyPi

 1. ลง Docker :
  curl -sSL https://get.docker.com | sh
 2. Add permission to Pi User to run Docker Commands :sudo usermod -aG docker pi

  สั่ง reboot

 3. ทดสอบ Docker :sudo docker run hello-world
 4. ติดตั้งเพิ่มsudo apt-get install libffi-dev libssl-dev
  sudo apt-get install -y python python-pip
  sudo apt-get remove python-configparser
 5. ติดตั้ง Docker Composesudo pip install docker-compose