ติดตั้ง nmon ใช้ Monitor บน Ubuntu – CentOs กัน

Ubuntu

# apt-get install nmon

 

Centos

$ wget http://ncu.dl.sourceforge.net/project/nmon/lmon14g.c
$ wget http://ncu.dl.sourceforge.net/project/nmon/makefile

# yum install ncurses-devel

$ mv lmon14g.c lmon.c

$ nano makefile

$ make nmon_x86_rhel52

# mv nmon_x86_rhel52 /usr/local/sbin/nmon

Use nmon

# nmon