มาเปิด Port บน Alibaba Cloud

วันนี้ผมได้ลองใช้ Alibaba Cloud ผมได้ลง LAMP , Docker ไว้แต่ไม่สามารถเข้าผ่าน IP Address ได้ พึงเจอกับตัวเองว่ามันต้องเปิด Port ให้ก่อนถึงจะเข้าจากข้างนอกได้ ป่ะมาลองเปิด Port บน Alibaba Cloud กัน

อยู่หน้า Instances

ไปที่แทบซ้าย Network & Security > Security Groups

 

เข้า Security Group ID/Name ที่เราต้องการเปิด Port

มี Port อยู่แล้วาสามารถ Clone เปลี่ยน Port ตามที่ต้องการ

 

แค่นี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว