Review IBM System X 3250 M5

Review IBM System X 3250 M5 ครั้งแรกของเรา

สำหรับการลง Linux แต่ไม่มีการการ์ดแลนให้ตั้งค่า ให้เราไปตั้งตอนเปิดเครื่องแล้วเลือก active connect