การ run .bat on centos 7

เข้าไปโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ .bat  chmod

chmod +x filename.bat

ใช้คำสั่ง check permision ถ้าเป็นสีเขียวปกติ

ls -l

ทำการสั่งให้ทำงาน

./run.bat